POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dbamy o prywatność i bezpieczeństwo danych Użytkowników (zwanych Klientami) korzystających ze sklepu internetowego www.alimar24.pl, dlatego przygotowaliśmy Politykę Prywatności, która opisuje w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe, każdego Użytkownika.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH INFORMACJE OGÓLNE

Administratorem i Inspektorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanej dalej RODO w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników sklepu internetowego "Alimar24.pl" jest:

Agencja Usługowo-Handlowa "Alimar" Alina Matlik

Adres siedziby: ul.Wojska Polskiego 19b, 42-660 Kalety

Firma wpisana jest do rejestru CEIDG i posiada

numery ewidencyjne działalności: NIP 575-137-16-33, REGON:276650474

Kontakt: adres mailowy: bok@alimar24.pl

Kontakt telefoniczny: +48 662 01 68 04

Kontakt korespondencyjny na w/w adres Firmy

Podanie danych osobowych ze zgodą na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne.Przekazanie nam danych osobowych są przetwarzane wyłącznie w celach transakcyjnych i w innych celach na jakie klient wyraził zgodę.

PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Dane osobowe Uzytkowników przetwarzamy w celu:

REALIZACJI ZŁOŻONEGO ZAMÓWIENIA

Jeśli  Użytkownik złożył zamówienie w naszym sklepie internetowym pod adresem domeny www.alimar24.pl, używamy jego danych osobowych, podanych w toku składania zamówienia, w celu realizacji zamówienia, co umożliwia Użytkownikowi realizację płatności za zamówienie oraz wysyłania powiadomień o statusie realizacji zamówienia i dostawy.

W tym celu przetwarzamy: 

  • imię i nazwisko Klienta (wymagane)
  • dane adresowe (wymagane)
  • e-mail (wymagane)
  • telefon (wymagane)
  • w przypadku przedsiębiorców: nazwa firmy i NIP (wymagane w przypadku przedsiębiorców)
  • adres do wysyłki (wymagane) w przypadku podania innej osoby do wysyłki zamówienia: imię i nazwisko osoby do wysyłki oraz jej dane adresowe i telefon (opcjonalnie)
  • dane dotyczące płatności (opcjonalnie)

Podanie powyższych danych osobowych, określonych jako wymagane, jest dobrowolne, jednakże niepodanie tych danych osobowych uniemożliwia złożenie zamówienia. Niepodanie danych dodatkowych, określonych jako opcjonalne, uniemożliwia skorzystanie z dodatkowych opcji, do których dane te są potrzebne.

(np. niepodanie danych opcjonalnych w postaci innego adresu do wysyłki, uniemożliwia dostarczenie zamówienia pod inny adres).

Podstawą prawną przetwarzania przez nas tych danych jest:

  • wykonanie zawartej z Użytkownikiem umowy [art. 6 ust. 1 lit. b RODO]
  • zgoda na przetwarzanie danych osoby, której dane dotyczą [art. 6 ust. 1 lit. a [RODO]
  • prawnie uzasadniony interes administratora -w zakresie wykorzystywania danych na cele marketingu bezpośredniego, w tym profilowanie i badanie poziomu satysfakcji klienta [art. 6 ust. 1 lit. f RODO]
  • prawnie uzasadniony interes administratora -na potrzeby obrony/dochodzenie roszczeń [art. 6 ust. 1 lit. f RODO]
  • wypełnienie przez administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa [art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami ustawy o rachunkowości

Okres przechowywania danych osobowych:

Twoje dane przechowywać będziemy do 6 lat z uwagi na długość okresów przedawnienia roszczeń (art. 118 k.c., art. 86 par. 1. Ustawy –Ordynacja podatkowa).

W przypadku toczącego się postępowania dot. Roszczeń, dane Użytkownika mogą być przetwarzane dłużej –do czasu prawomocnego zakończenia tego postępowania.

KONTO KLIENTA SKLEPU INTERNETOWEGO

Jeśli Użytkownik wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych i założy Konto Klienta, przetwarzane będą

Dane osobowe Użytkownika, podane w formularzu rejestracyjnym Konta Klienta oraz w zakładce

zawierającej dane osobowe Klienta na Koncie Klienta, w celu założenia i korzystania przez Użytkownika z Konta Klienta sklepu internetowego alimar24.pl

W tym celu przetwarzamy:

  • imię i nazwisko Klienta (wymagane)
  • e-mail (wymagane)
  • w przypadku przedsiębiorców: nazwa firmy i NIP (wymagane w przyp. przedsiębiorców)
  • dane adresowe (opcjonalnie)
  • adres do wysyłki (wymagane)
  • dodatkowe adresy e-mail (wymagane)
  • telefon (wymagane)
  • data urodzenia (opcjonalnie)
  • w przypadku podania innej osoby do wysyłki zamówienia: imię i nazwisko osoby do wysyłki oraz jej dane adresowe i telefon (opcjonalnie)
  • historia zakupów (w tym odstąpień od umowy, zwrotów online)

Podanie powyższych danych osobowych, określonych jako wymagane, jest dobrowolne, jednakże niepodanie tych danych osobowych uniemożliwia założenia Konta Klienta. Niepodanie danych dodatkowych, określonych jako opcjonalne, uniemożliwia skorzystanie z dodatkowych opcji, do których dane te są potrzebne.

(np. niepodanie danych opcjonalnych w postaci innego adresu do wysyłki, uniemożliwia dostarczenie zamówienia pod inny adres). 

Podstawą prawną przetwarzania przez nas tych danych jest

  • wykonanie zawartej z Tobą umowy [art. 6 ust. 1 lit. b RODO]
  • zgoda na przetwarzanie danych osoby, której dane dotyczą [art. 6 ust. 1 lit. a RODO]
  • prawnie uzasadniony interes administratora –w zakresie wykorzystywania danych na cele marketingu bezpośredniego, w tym profilowanie i badanie poziomu satysfakcji klienta [art. 6 ust.1 lit. f RODO]
  • prawnie uzasadniony interes administratora - na potrzeby obrony/dochodzenie roszczeń [art. 6 ust. 1 lit. f RODO]
  • wypełnienie przez administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa [art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami ustawy o rachunkowości]

Okres przechowywania danych osobowych:

Twoje dane przechowywać będziemy do 6 lat z uwagi na długość okresów przedawnienia roszczeń (art. 118 k.c., art. 86 par. 1. ustawy – Ordynacja podatkowa).

W przypadku toczącego się postępowania dot. roszczeń, Twoje dane mogą być przetwarzane dłużej -do czasu prawomocnego zakończenia tego postępowania.

 

MARKETING BEZPOŚREDNI, W TYM PROFILOWANIE

Jeśli dokonujesz zakupów w naszych sklepach, korzystasz z naszych usług lub odwiedzasz stronę internetową www.alimar24wbo.pl naszego sklepu internetowego, przetwarzamy Twoje dane osobowe, w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. Profilowanie nie zwiększa ilości wyświetlanych reklam/wysyłanych informacji handlowych, a jedynie sprawia, że są one bardziej dobrane do potrzeb Użytkownika. Dzięki profilowaniu, na podstawie zebranych danych z urządzeń, takich jak otwierane strony produktów w naszym sklepie internetowym, zapisane pliki cookies, a także przekazane nam dane osobowe w formie zapisania się na listę mailingową, wyświetlamy Użytkownikom reklamy, a w przypadku zapisania się na listę mailingową wysyłamy Newsletter z  ofertami i informacjami handlowymi lub jeśli wyraziłeś osobną zgodę na ich otrzymywanie, będą bardziej przydatne. Nie podejmujemy wobec Użytkownika żadnych zautomatyzowanych decyzji (decyzje bez udziału człowieka).

W tym celu przetwarzamy: 

  • imię i nazwisko Użytkownika (Klienta) jeśli zostały podane
  • e-mail jeśli został podany
  • adresy IP identyfikatory plików cookies.

Większość używanych przeglądarek domyślnie akceptuje ciasteczka. Możesz ustawić tak przeglądarkę, by móc odrzucać prośby o przechowanie ciasteczek ogóle lub wybranych ciasteczek. Można to zrobić za pomocą ustawień w Twojej przeglądarce. Zanim zdecydujesz się zmienić domyślne ustawienia pamiętaj jednak, że wiele ciasteczek pomaga podniesieniu wygody korzystania ze strony. Wyłączenie ciasteczek może mieć wpływ na to jak będzie się wyświetlać nasza strona w  Twojej przeglądarce i może powodować problemy z zalogowaniem się na Konto Klienta. Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz w Polityce Cookies.

Podstawą prawną przetwarzania przez nas tych danych jest:

  • prawnie uzasadniony interes administratora - w zakresie wykorzystywania danych na cele marketingu bezpośredniego, w tym profilowanie [art. 6 ust. 1 lit. [ RODO]
  • zgoda na przetwarzanie danych osoby, której dane dotyczą [art. 6 ust. 1 lit. a RODO]
  • prawnie uzasadniony interes administratora - na potrzeby obrony/dochodzenie roszczeń [art. 6 ust. 1 lit. f RODO]

Okres przechowywania danych osobowych: 

Twoje dane przechowywać będziemy do 6 lat z uwagi na długość okresów przedawnienia roszczeń (art. 118 K.C., art. 86 par. 1. ustawy – Ordynacja podatkowa).

W przypadku toczącego się postępowania dot. roszczeń, Twoje dane mogą być przetwarzane dłużej - do czasu prawomocnego zakończenia tego postępowania.

 

PRZESYŁANIE INFORMACJI HANDLOWYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Jeśli wyrazisz na to zgodę, to przetwarzamy dane osobowe Uzytkownika w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną

W tym celu przetwarzamy:

  • imię i nazwisko (wymagane)
  • e-mail,telefon (wymagane jest dodanie przynajmniej jednej z podanych danych: telefon lub e-mail)

Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie tych danych osobowych uniemożliwia otrzymywanie od nas informacji o naszych najnowszych produktach i ofertach w dany sposób (telefonicznie i/lub mailowo).

Podstawą prawną przetwarzania przez nas tych danych jest:

  • zgoda na przetwarzanie danych osoby, której dane dotyczą [art. 6 ust. 1 lit. a RODO]
  • prawnie uzasadniony interes administratora - na potrzeby obrony/dochodzenie roszczeń [art. 6 ust. 1 lit. f RODO]

Okres przechowywania danych osobowych: 

Twoje dane przechowywać będziemy do 6 lat z uwagi na długość okresów przedawnienia roszczeń (art. 118 k.c., art. 86 par. 1. ustawy – Ordynacja podatkowa).

W przypadku toczącego się postępowania dot. roszczeń, Twoje dane mogą być przetwarzane dłużej - do czasu prawomocnego zakończenia tego postępowania.

Warunkiem wysyłania ofert handlowych jest zapisanie się do listy mailgowej w czasie rejestracji lub podania danych podczas zapisania się do Newslettera oraz zaznaczenia w formularzu wyrażenia zgody na ich wysyłanie.

Zapisanie się do Newslettera można dokonać poprzez baner na stronie głównej lub klikając w link > Newsletter

W każdej chwili Subskrybent może wypisać się z listy mailingowej > Wypisz się z Subskrypcji

OBSŁUGA REKLAMACJI 

Przetwarzamy dane osobowe Użytkownika w celu obsługi procesu reklamacji. 

W tym celu przetwarzamy:

  • imię i nazwisko (wymagane)
  • dane adresowe (wymagane)
  • e-mail (wymagane)
  • telefon (wymagane)
  • nr konta (opcjonalnie)
  • historia zakupów (w tym reklamacji)

Podanie powyższych danych osobowych, określonych jako wymagane, jest dobrowolne, jednakże niepodanie tych danych osobowych uniemożliwia przyjęcie i rozpatrzenie reklamacji. Niepodanie danych dodatkowych, określonych jak o opcjonalne, uniemożliwia skorzystanie z dodatkowych opcji, do których dane te są potrzebne (np. niepodanie danych opcjonalnych w postaci nr konta, uniemożliwia dokonanie płatności poprzez wpłatę na konto Klienta, jeżeli taka płatność przysługuje Klientowi z tytułu reklamacji; niepodanie telefonu/adresu e-mail uniemożliwia tę drogę kontaktu z Klientem na potrzeby procesu reklamacji).

Podstawą prawną przetwarzania przez nas tych danych jest:

  • wykonanie zawartej z Tobą umowy [art. 6 ust. 1 lit. b RODO]
  • zgoda na przetwarzanie danych osoby, której dane dotyczą [art. 6 ust. 1 lit. a RODO]
  • wypełnienie przez administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa[art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami art. 556-576 kodeksu cywilnego]
  • prawnie uzasadniony interes administratora -na potrzeby obrony/dochodzenie roszczeń [art. 6 ust. 1 lit. f RODO]
  • wypełnienie przez administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa[art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami ustawy o rachunkowości]

Okres przechowywania danych osobowych:

Twoje dane przechowywać będziemy do 6 lat z uwagi na długość okresów przedawnienia roszczeń (art. 118 k.c., art. 86 par. 1. ustawy –Ordynacja podatkowa).

W przypadku toczącego się postępowania dot. roszczeń, Twoje dane mogą być przetwarzane dłużej -do czasu prawomocnego zakończenia tego postępowania.

Zasady Reklamacji zamieszczone są w Regulaminie sklepu

Formularz do pobrania

w Wordzie

w PDF

OBSŁUGA ZWROTÓW / WYMIANY I ODSTĄPIEŃ OD UMÓW ZAWARTYCH NA ODLEGŁOŚĆ

Jeśli zgłosisz odstąpienie od umowy zawartej w naszym sklepie internetowym lub zgłoszono zwrot lub wymiana towaru na inny w tym celu  przetwarzamy Twoje dane osobowe dotyczące obsługi zwrotu/wymiany towaru i odstąpienia od umowy zawartej na odległość. 

W tym celu przetwarzamy:

  • imię i nazwisko (wymagane)
  • dane adresowe (wymagane)
  • e-mail (opcjonalnie)
  • telefon (wymagany)
  • nr konta (opcjonalnie)
  • historia zakupów (w tym odstąpień od umowy,zwrotów i wymiany)

Podanie powyższych danych osobowych, określonych jako wymagane, jest dobrowolne, jednakże niepodanie tych danych osobowych uniemożliwia przyjęcie i rozpatrzenie odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Niepodanie danych dodatkowych, określonych jako opcjonalne, uniemożliwia skorzystanie z dodatkowych opcji, do których dane te są potrzebne (np. niepodanie danych opcjonalnych w postaci nr konta, uniemożliwia dokonanie płatności poprzez wpłatę na konto Klienta, jeżeli taka płatność przysługuje Klientowi z tytułu odstąpienia od umowy/zwrotu towaru, jeżeli płatność za zamówienie była dokonana w inny sposób, niż przelewem; niepodanie telefonu/adresu e-mail uniemożliwia tę drogę kontaktu z Klientem na potrzeby procesu odstąpienia od umowy zawartej na odległość).

Podstawą prawną przetwarzania przez nas tych danych jest:

  • wypełnienie przez administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa[art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami art. 27-38 ustawy o prawach konsumenta]
  • prawnie uzasadniony interes administratora - na potrzeby obrony/dochodzenie roszczeń[art. 6 ust. 1 lit. f RODO]
  • wypełnienie przez administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa[art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami ustawy o rachunkowości]

Okres przechowywania danych osobowych:

Twoje dane przechowywać będziemy do 6 lat z uwagi na długość okresów przedawnienia roszczeń (art. 118 k.c., art. 86 par. 1. ustawy – Ordynacja podatkowa).

W przypadku toczącego się postępowania dot. roszczeń, Twoje dane mogą być przetwarzane dłużej -do czasu prawomocnego zakończenia tego postępowania

Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy Pobierz

Pobierz Formularz odstąpienia od umowy

w Wordzie

w PDF

Pobierz Formularz zwrotu/wymiany towaru

w Wordzie

w PDF

WYSTAWIANIE FAKTUR

Jeśli wymagają tego przepisy podatkowe lub zwrócisz się do nas o wystawienie faktury/imiennego rachunku/noty,przetwarzamy dane osobowe Użytkownika na cele wystawienia takiej faktury/imiennego rachunku/noty.

 W tym celu przetwarzamy:

  • imię i nazwisko (wymagane)
  • dane adresowe (wymagane)
  • w przypadku przedsiębiorców: nazwa firmy i NIP (wymagane w przyp. przedsiębiorców)
  • adres Użytkownika lub Firmy (wymagane)
  • adres do wysyłki (opcjonalnie)

Podanie powyższych danych osobowych, określonych jako wymagane, jest dobrowolne, jednakże niepodanie tych danych osobowych uniemożliwia wystawienie faktury/imiennego rachunku/noty.Niepodanie danych dodatkowych, określonych jako opcjonalne, uniemożliwia skorzystanie z dodatkowych opcji, do których dane te są potrzebne (np. niepodanie danych opcjonalnych w postaci innego adresu do wysyłki, uniemożliwia dostarczenie faktury/imiennego rachunku/noty pod inny adres).

Podstawą prawną przetwarzania przez nas tych danych jest:

  • prawnie uzasadniony interes administratora -na potrzeby obrony/dochodzenie roszczeń [art. 6 ust. 1 lit. [RODO]
  • wypełnienie przez administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa [art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami ustawy o rachunkowości]

 Okres przechowywania danych osobowych:

Twoje dane przechowywać będziemy do 6 lat z uwagi na długość okresów przedawnienia roszczeń (art. 118 k.c., art. 86 par. 1. ustawy –Ordynacja podatkowa).

W przypadku toczącego się postępowania dot. roszczeń, Twoje dane mogą być przetwarzane dłużej -do czasu prawomocnego zakończenia tego postępowania.

 

OBSŁUGA KLIENTA

Jeśli zwrócisz się z pytaniem lub prośbą o pomoc Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi Twojego pytania/zgłoszenia.

 W tym celu przetwarzamy:

  • imię i nazwisko (wymagane)
  • dane adresowe (opcjonalnie)
  • e-mail (wymagane)
  • telefon (wymagane)
  • nr konta (opcjonalnie)
  • dane dot. płatności historia zakupów (w tym informacje dot.(odstąpień od umowy, reklamacji)

Podanie powyższych danych osobowych, określonych jako wymagane, jest dobrowolne, jednakże niepodanie tych danych osobowych uniemożliwia przyjęcie i obsługę Twojego pytania/zgłoszenia. Niepodanie danych dodatkowych, określonych jako opcjonalne, uniemożliwia skorzystanie z dodatkowych opcji, do których dane te są potrzebne

(np. niepodanie telefonu oraz e-mail uniemożliwia tę drogę kontaktu z Klientem na potrzeby pytania/ zgłoszenia).

 Podstawą prawną przetwarzania przez nas tych danych jest: 

wykonanie zawartej umowy [art. 6 ust. 1 lit. [ RODO]

  • zgoda na przetwarzanie danych osoby, której dane dotyczą [art. 6 ust. 1 lit. a RODO]
  • prawnie uzasadniony interes administratora –w zakresie wykorzystywania danych na cele marketingu bezpośredniego, w tym profilowanie i badanie poziomu satysfakcji klienta [art. 6 ust. 1 lit. f RODO]
  • prawnie uzasadniony interes administratora -na potrzeby obrony/dochodzenie roszczeń [art. 6 ust. 1 lit. f RODO]

 Okres przechowywania danych osobowych:

Twoje dane przechowywać będziemy do 6lat z uwagi na długość okresów przedawnienia roszczeń (art. 118 k.c., art. 86 par. 1. Ustawy –Ordynacja podatkowa).

W przypadku toczącego się postępowania dot. Roszczeń, Twoje dane mogą być przetwarzane dłużej – do czasu prawomocnego zakończenia tego postępowania.

POZOSTAŁE PODMIOTY MAJĄCE DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA

Nie sprzedajemy danych osobowych Użytkownika ani nie udostępniamy ich komercyjnie innym podmiotom trzecim.

Dane osobowe Użytkownika przekazujemy jedynie w niezbędnym zakresie naszym partnerom, którzy pomagają nam w realizacji Twojego zamówienia lub innych usług, które dla Ciebie świadczymy w naszym sklepie i są nimi :

  • operator płatności elektronicznych,
  • firmom świadczącym dla nas usługi kurierskie, księgowe, prawne, informatyczne, itp.

Ze wszystkimi podmiotami, którym powierzamy przetwarzanie Twoich danych osobowych, zawieramy odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania danych,tak by Twoje dane były zawsze bezpieczne i prowadzimy rejestr tych podmiotów.

Poniżej możesz zapoznać się z kategoriami odbiorców, którym ujawniane będą dane osobowe Użytkownika:

Nasi Pracownicy

Dostęp do Twoich danych mają pracownicy/współpracownicy, których upoważniliśmy do przetwarzania określonych danych osobowych.

Operatorzy płatności

Jeśli dokonasz zakupu w naszym sklepie internetowym, Twoje dane, niezbędne do dokonania danej płatności, otrzyma je wybrany przez Ciebie operator płatności.

Kurierzy

Jeśli dokonasz zakupu w naszym sklepie internetowym, Twoje dane, niezbędne do doręczenia Ci przesyłki, otrzyma wybrana przez Ciebie firma kurierska.

Dostawcy usług informatycznych i technicznych

Dostęp do Twoich danych mogą uzyskać firmy, które świadczą dla nas usługi informatyczne i techniczne, potrzebne do prawidłowego działania i rozwoju naszej strony internetowej, systemów informatycznych i sprzętu/infrastruktury technicznej.

Dostawcy usług marketingowych

Jeżeli wyrazisz na to zgodę, dostęp do Twoich danych mogą uzyskać firmy, które świadczą dla nas usługi o charakterze marketingowym, w tym w zakresie wysyłania drogą elektroniczną naszych informacji handlowych (np. newsletter), profilowania i badania poziomu satysfakcji klientów.

Dostawcy innych usług

Dostęp do Twoich danych mogą uzyskać firmy, które świadczą dla nas inne potrzebne dla naszego działania i rozwoju usługi

(np. księgowe, prawne, doradcze itp.)

Przechowywanie Twoich danych osobowych

Zebrane dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG),ale mogą one być przesyłane także do krajów spoza tego obszaru i tam przetwarzane. Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności GDPR

[Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE]. Jeśli dane są przekazywane poza obszar EOG stosowane są Standardowe klauzule umowne oraz Tarcza prywatności (Privacy Shield),

jako środki zabezpieczające w odniesieniu do krajów, w przypadku których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego poziomu ochrony danych.

PRAWA KLIENTA

Prawo dostępu do danych

W każdej chwili masz prawo dostępu do swoich danych. Aby skorzystać z tego prawa, skontaktuj się z nami. Jeśli masz Konto Klienta możesz sprawdzić swoje dane osobowe na stronie swojego konta.

Prawo do poprawiania danych

Masz prawo żądać sprostowania swoich danych osobowych, gdy są one nieprawidłowe.

Aby skorzystać z tego prawa, skontaktuj się z nami. Jeśli masz Konto Klienta możesz poprawić swoje dane osobowe na stronie swojego konta.

Prawo do usunięcia danych

Masz prawo do żądania usunięcia danych, jeżeli:

  • Twoje dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  • jeżeli cofnąłeś swoją zgodę na przetwarzane danych osobowych i nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania tych danych;
  • wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzeci;
  • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlegamy;
  • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem dziecku usług społeczeństwa informacyjnego. W takim przypadku mamy obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć Twoje dane osobowe, chyba że wystąpi jeden z wyjątków, określony przepisami prawa.

Aby skorzystać z tego prawa, skontaktuj się z nami.

Prawo do ograniczenia przetwarzanie danych

Masz prawo żądać ograniczenia przetwarzanie Twoich danych osobowych w sytuacji, gdy:

  • kwestionujesz prawidłowość danych osobowych –na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;
  • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem (gdy wolisz ograniczyć wykorzystanie Twoich danych, zamiast je usuwać),
  • nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  • wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią –do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu. Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone, Twoje dane osobowe można przetwarzać (z wyjątkiem przechowywania) jedynie za Twoją zgodą lub jeśli wystąpi określony w przepisach powód dalszego takiego przetwarzania.

Aby skorzystać z tego prawa, skontaktuj się z nami.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu przetwarzającego

Masz prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych z uwagi na nasz uzasadniony interes (w tym profilowanie). W takim przypadku zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych osobowych, chyba że wystąpią ważne i prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec przyczyn sprzeciwu lub jest to potrzebne do dochodzenia lub obrony roszczeń. Aby skorzystać z tego prawa, skontaktuj się z nami.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

Masz także prawo do zgłoszenia swojego sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym na potrzeby profilowania i/lub badania poziomu satysfakcji klientów.

Aby skorzystać z tego prawa, skontaktuj się z nami.

Profilowanie nie zwiększa ilości wyświetlanych reklam/wysyłanych informacji handlowych, a jedynie sprawia, że są one bardziej dobrane do Twoich potrzeb. Dzięki profilowaniu, na podstawie zebranych danych z urządzeń, takich jak otwierane strony produktów w naszym sklepie internetowym, zapisane pliki cookies, a także przekazane nam dane osobowe, wyświetlane zostaną reklamy i wysyłane będą informacje handlowe (jeśli wyraziłeś osobną zgodę na ich otrzymywanie) będą bardziej przydatne. Nie podejmujemy wobec Ciebie żadnych zautomatyzowanych decyzji (decyzje bez udziału człowieka).

Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych

Odnośnie danych przetwarzanych przez nas na podstawie Twojej zgody, masz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (cofnięcie zgody nie działa jednak wstecz). Aby skorzystać z tego prawa, skontaktuj się z nami.

Prawo do przenoszenia danych

Odnośnie danych przetwarzanych przez nas w sposób zautomatyzowany na podstawie Twojej zgody lub w wykonaniu zawartej z Tobą umowy, masz prawo do przenoszenia danych, czyli masz prawo otrzymać kopię swoich danych w  strukturyzowanym,powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana do Ciebie lub do innego podmiotu.

Aby skorzystać z tego prawa, skontaktuj się z nami.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe w niewłaściwy sposób, możesz się z nami skontaktować. Masz też prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy przy przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

 

Administrator Danych Osobowych

Alina Matlik