Dostawa Towarów

Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

1. Przewoźnicy i pośrednictwo w dostawie towaru.

Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem:

- Firmy kurierskiej

- Paczkomatów

- Poczty Polskiej

Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru w siedzibie Firmy po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru.

Odbiór należy ustalić poprzez pocztę mailową, wysyłając informacje na adres bok@alimar24.pl lub telefonicznie kontaktując się z działem sprzedaży pod numerem: +48 662 01 68 04

2. Koszty dostawy.

a) Przedpłata.

Przesyłka Kurierska i Paczkomaty w przypadku przedpłaty za zamówienie, ustalony jest według cennika Firm Kurierskich i Poczty Polskiej dla wagi i rozmiarów danego towaru. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

b) Pobranie

Przesyłka Kurierska i Paczkomaty w przypadku pobrania za zamówienie, ustalony jest według cennika Firm Kurierskich i Poczty Polskiej ustalonego dla wagi i rozmiarów danego towaru. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

c) Darmowa dostawa

Sklep internetowy nie pobiera opłaty za koszty dostawy w przypadku, gdy złożone zamówienie przekracza 1000 zł, wtedy koszty wysyłki nie są pobierane, a stoją jedynie po stronie Sprzedawcy.

Również w czasie ogłoszenia  czasowej promocji na bezpłatną dostawę, koszty wysyłki są po stronie organizatora

"Promocji Bezpłatnej Dostawy", czyli sklepu.

Bezpłatne koszty wysyłki nie dotyczą jednak produktów niestandardowych 

d) Przesyłki niestandardowe, a koszty dostawy.

Bezpłatne koszty wysyłki nie dotyczą produktów niestandardowych, przesyłek wielkogabarytowych, paletowych oraz produktów, które przekraczają standardową dla przewoźników wagę przedmiotu. W przypadku takich wysyłek, koszty dostawy zostaną ustalone indywidualnie dla zamówień niestandardowych.

e) Koszty dostawy, a przedmioty wysyłane z różnych magazynów

W przypadku zamówienia kilku przedmiotów od różnych dostawców (przy sprzedaży Dropshippingu) w jednym zamówieniu mogą być naliczone różne koszty dostawy, w takim przypadku ustalona jest jedna kwota dostawy, a koszty wysyłki się nie sumują.

3. Termin realizacji zamówienia

Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do max.7 dni roboczych plus czas realizacji po stronie przewoźnika 1-2 dni robocze i liczy się od dnia złożenia i opłacenia przez Klienta zamówienia (w przypadku przedpłaty liczy się dzień zaksięgowania wpłaty, a w przypadku pobrań dzień złożonego zamówienia).

W przypadku towaru-przedmiotu, który jest wykonany na zamówienie, sklep informuje Klienta o najbliższym terminie wykonania przedmiotu i jego dostawy.

4. Dostawa, a uszkodzenie powstałe podczas transportu.

W przypadku konsumenckiego zakupu na odległość nasz Sklep zawsze ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty towaru w transporcie. Jeżeli towary zostaną dostarczone z oczywistymi uszkodzeniami, powstałymi w czasie transportu, uprzejmie prosimy o możliwie jak najszybsze zgłoszenie takiej wady u doręczyciela i kontakt z nami. Opóźnienie w zgłoszeniu takiej reklamacji lub nawiązaniu kontaktu nie ma żadnych konsekwencji dla Państwa ustawowych roszczeń i ich zaspokojenia, w szczególności dla Państwa praw z tytułu ustawowej rękojmi za wady (§ 8 Regulaminu). Szybsze zgłoszenie zauważonych uszkodzeń, powstałych podczas transportu stanowi dla nas pomoc przy dochodzeniu roszczeń wobec przewoźnika lub ubezpieczyciela transportu.

W przypadku Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem (dotyczy przedsiębiorców): ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty Towaru przechodzi ze Sklepu internetowego na kupującego w momencie powierzenia Towaru przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy danego rodzaju, bądź wyznaczonej przez kupującego osobie lub firmie kurierskiej.

Pełna treść zawarta jest w Regulaminie Sklepu.