Regulamin Wiosennego Konkursu

I Postanowienie Ogólne

Organizatorem wiosennego konkursu jest sklep internetowy Alimar24.pl, działający też na portalach społecznościowych Facebook i Instagram pod tą samą nazwą.

Wiosenny Konkurs przeprowadzony jest w internecie na Facebookowym fanpage Alimar24.pl oraz Instagram Alimar24.pl

Sponsorem nagród jest sklep internetowy Alimar24.pl i jego Partnerzy.

Data rozpoczęcia i czas trwania konkursu zamieszczony będzie na portalu w poście dotyczącym samego konkursu.

II  Warunki Uczestnictwa

1. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jest fanem portalu społecznościowego FB i Instagram o nazwie Alimar24.pl.

Za osobę fizyczną, zdolną do czynności prawnych uważa się taką, która ukończyła 18 lat. Osoby poniżej 18 roku życia mogą uczestniczyć w Wiosennym Konkursie tylko za zgodą swojego ustawowego przedstawiciela lub opiekuna prawnego.

Osoby niebędące fanem naszej strony na FB mogą brać udział, jeśli wpierw polubią naszą stronę.

2. Warunkiem udziału w konkursie jest zamieszczenie w komentarzu zdjęcia własnego ogrodu, balkonu lub sadu z krótką jego treścią (np.mój ogród nocą).

3. Kolejnym warunkiem jest uzyskanie jak najwięcej lajków pod zdjęciem.

Aby zwiększyć szansę na otrzymanie nagrody, Uczestnik może udostępnić post na swoim profilu lub oznaczyć w komentarzu swoich znajomych, których możesz poprosić o lajka.

III Zasady Uczestnictwa

Zabawa konkursowa polega na znalezieniu w galerii zdjęć, które przedstawiają nasze artykuły-Nagrody.

Galeria zdjęć dotyczy tylko galerii posta konkursowego.

Sponsor sklep internetowy Alimar24.pl przeznaczył na ten cel III nagrody do przekazania uczestnikom, którzy najbardziej się zaangażują w ogłoszenie konkursowe.

Nagroda jest specjalnie oznaczona poprzez opis:

Nagroda I (nazwa nagrody), Nagroda II (nazwa nagrody), Nagroda III (nazwa nagrody).

Przekazanie nagród nastąpi po zakończeniu konkursu dla trzech osób (uczestników konkursu), którzy.

  • Znaleźli nagrody na zdjęciach,
  • wyrazili zgodę na udział w konkursie,
  • zamieścili w komentarzu zdjęcie swojego ogrodu, sadu lub balkonu, (zamieszczenie zdjęcia swojego balkonu, ogrodu lub sadu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na udział w konkursie)
  • Udostępnili post na swojej stronie lub oznaczyli w komentarzu swoich znajomych celem otrzymania jak najwięcej lajków za swoje zdjęcie.

Przekazanie nagrody nastąpi po zakończeniu konkursu Uczestnikowi, który otrzyma jak najwięcej lajków,

ale nie mogą one być mniejsze niż 10.

W razie nieuzyskania minimalnej ilości lajków (10) i niewytypowania Zwycięzcy

I, II i III miejsca, nagrody przechodzą do kolejnego konkursu. 

W przypadku, gdy więcej osób otrzyma tyle samo polubień za swoje zdjęcie, o przyznaniu nagrody będzie decydować najwcześniejsza data polubień lub inna forma wytypowania zwycięzcy np. poprzez ankietę.

IV Przetwarzanie Danych Osobowych i Odpowiedzialność Organizatora.

W celu przekazania nagrody i jej wysyłki Uczestnik-Zwycięzca musi podać swoje dane osobowe.

Jak przetwarzamy Twoje dane, zobacz: Polityka Prywatności

Nagrody nie można wymienić na wartość pieniężną.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczone w komentarzach.

W razie naruszenia zasad i regulaminu dobrej etyki Facebook Organizator ma prawo usunięcia komentarza i wykluczenie uczestnika z Zabawy Konkursowej.

Facebook nie ponosi odpowiedzialności za przebieg konkursu.

Konkurs nie podlega Ustawie z dn. 29 lipca 1992 o grach i zakładach wzajemnych (Dz.U. 1992 nr 68 poz. 341)

Wysyłka tylko na terenie PL

Uwagi i Wnioski dotyczące Wiosennego Konkursu proszę kierować na bok@alimar24.pl

Przejdź do konkursu> WIOSENNY KONKURS